Disclaimer

De informatie op deze website wordt door van der Sluijs Totaal Onderhoud met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

 

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie.

 

Van der Sluijs Totaal Onderhoud van der Sluijs Totaal Onderhoud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op deze website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) deze website.

 

Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door van der Sluijs Totaal Onderhoud worden beheerd. Deze verwijzingen en/of hyperlinks zijn opgenomen op deze website ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van van der Sluijs Totaal Onderhoud. Van der Sluijs Totaal Onderhoud geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 

Van der Sluijs Totaal Onderhoud garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

 

De informatie opgenomen in de e-mails van van der Sluijs Totaal Onderhoud kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en van der Sluijs Totaal Onderhoud direct te informeren door het bericht te retourneren. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden verleend aan de informatie. U mag het bewuste bericht en/of bijlagen niet verspreiden.

 

Van der Sluijs Totaal Onderhoud controleert al haar uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Van der Sluijs Totaal Onderhoud is niet aansprakelijk voor en/of alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit het bewuste e-mail bericht, zoals schade door virussen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij van der Sluijs Totaal Onderhoud.

 

De informatie op deze website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, hergebruiken en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van van der Sluijs Totaal Onderhoud.

Het is evenmin toegestaan (delen van) de inhoud van de database van van der Sluijs Totaal Onderhoud herhaald en/of systematisch handmatig of met geautomatiseerde scripts op te vragen en/of te hergebruiken.

 

Privacy beleid

Van der Sluijs Totaal Onderhoud eerbiedigt de privacy van de gebruikers van deze website en behandeld de persoonlijke gegevens die de gebruikers van deze website rechtstreeks of via e-mail aan van der Sluijs Totaal Onderhoud verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vraag vandaag nog een offerte aan

offerte aanvragen

van der Sluijs Totaal Onderhoud I Kerkstraat 30 I 5328 AB Rossum I Tel. +31 (0)6 109 04 937

Facebook van der Sluijs Totaal OnderhoudEen E-mail sturen aan van der Sluijs Totaal Onderhoud