9% Btw

In Nederland geldt er al enige jaren een 9% btw tarief op schilder- en stukadoorwerk.

Het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9% btw tarief. Hieronder vallen ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen. Deze lage btw regeling is door de regering ingesteld ter bevordering van de werkgelegenheid en het tegengaan van zwart werk.

 

Voordeel 9% btw tarief voor u als consument

Vrijwel geen prijsverschil tussen schilderwerk door een erkende schilder tov een “zwarte” opdracht.

Meer zekerheid: door garantie op de werkzaamheden en het onderhoud van uw woning feitelijk inzichtelijk.

 

Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat.
Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren.

Woningen die in aanmerking komen voor het 9% btw tarief

 • woningen die tijdelijk leeg staan
 • aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
 • de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
 • gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
 • studentenwoningen
 • kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
 • een tweede woning die permanent bewoond mag worden
 • woonboten en woonwagens, hierbij gelden de voorwaarden dat de woonboot of woonwagen:
 • Aangesloten moet zijn op voorzieningen, zoals gas, water en licht bestemd is voor permanente bewoning door particulieren.
 • Uitsluitend bestemd is om duurzaam op 1 bepaalde plek te gebruiken als woning.
 • garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinen die op hetzelfde perceel als de woning liggen.
 • Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning.

 

Het schilderen en stukadoren van bedrijfsgebouwen en -ruimtes, blijven belast met het 21% btw tarief. Als het pand voor 50% of minder als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 9%-tarief toepassen.

 

Voor meer informatie:

belastingdienst.nl

Vraag vandaag nog een offerte aan

offerte aanvragen

van der Sluijs Totaal Onderhoud I Kerkstraat 30 I 5328 AB Rossum I Tel. +31 (0)6 109 04 937

Facebook van der Sluijs Totaal OnderhoudEen E-mail sturen aan van der Sluijs Totaal Onderhoud